08-11 Kasım 2016 - 06 Aralık 2016 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları
SAĞLIK TESİSİNİN ADI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU NUMARASI KARAR TARİHİ KARAR SAYISI KURUL KARAR ÖZETİ
Beyşehir Devlet Hastanesi 13.10.2016 2016-54382 08.11.2016 145 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 24.10.2016 2016-56430 08.11.2016 146 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Çumra Devlet Hastanesi 03.11.2016 2016-58704 08.11.2016 147 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olduğu kanatine varılmıştır.
Çumra Devlet Hastanesi 26.10.2016 2016-56953 08.11.2016 148 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olduğu kanatine varılmıştır.
Akören Toplum Sağlığı Merkezi 23.10.2016 2016-56188 08.11.2016 149 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 14.11.2016 2016-60675 22.11.2016 150 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, HHY'nin 42 C Maddesinin "ı" bendi uyarınca kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.  
Çumra Devlet Hastanesi 09.11.2016 2016-59887 22.11.2016 151 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 07.11.2016 2016-59248 22.11.2016 152 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Karapınar Devlet Hastanesi 11.11.2016 2016-60457 22.11.2016 153 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Ilgın Devlet Hastanesi 14.11.2016 2016-60687 22.11.2016 154 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 07.11.2016 2016-60992 22.11.2016 155 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Seydişehir Devlet Hastanesi 25.11.2016 2016-62913 06.12.2016 156 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 29.11.2016 2016-63703 06.12.2016 157 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Kadınhanı Devlet Hastanesi 23.11.2016 2016-62711 06.12.2016 158 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, HHY'nin 42 C Maddesinin "ı" bendi uyarınca kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.  
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 17.11.2016 2016-61759 06.12.2016 159 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Özel Kızılay Hastanesi 20.11.2016 2016-61923 06.12.2016 160 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Başkent Üniversitesi Konya Uy.Araş.Hast. 22.11.2016 2016-62525 06.12.2016 161 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuk Üni. Tıp Fakültesi 17.11.2016 2016-61321 06.12.2016 162 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, HHY'nin 42 C Maddesinin "ı" bendi uyarınca kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.  
Beyhekim ADSM 20.11.2016 2016-63445 06.12.2016 163 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya ADSM 02.12.2016 2016-64694 06.12.2016 164 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Karapınar Devlet Hastanesi 01.12.2016 2016-64371 06.12.2016 165 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.