12 Nisan 2016 - 27 Mayıs 2016 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları
SAĞLIK TESİSİNİN ADI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU NUMARASI KARAR TARİHİ KARAR SAYISI KURUL KARAR ÖZETİ
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 09.03.2016 2016-15795 12.04.2016 55 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Özel Konya Medicana Hastanesi 24.03.2016 2016-17051 12.04.2016 56 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E. Üni. Diş Hek. Fak. 16.03.2016 2016-17832 12.04.2016 57 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi  05.04.2016 2016-19883 12.04.2016 58 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Özel Konya Medicana Hastanesi 20.04.2016 2016-22864 04.05.2016 59 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, başvuru konusunun yönetmelik kapsamında olmaması dolayısıyla kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
Özel Konya Medicana Hastanesi 27.04.2016 2016-24161 04.05.2016 60 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 18.04.2016 2016-22520 04.05.2016 61 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Betyhekim Ağız Diş Sağlığı Merkezi 15.04.2016 2016-22094 04.05.2016 62 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 12.04.2016 2016-21977 04.05.2016 63 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E. Üni. Diş Hek. Fak. 18.03.2016 2016-24214 04.05.2016 64 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 29.04.2016 2016-24762 17.05.2016 65 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 26.04.2016 2016-24077 17.05.2016 66 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Dr.Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 08.04.2016 2016-22835 17.05.2016 67 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hastanın hizmetten genel olarak faydalanma hakkının ihlal edilmediği kanaatine varılmıştır.
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 06.05.2016 2016-25976 17.05.2016 68 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakaları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Konya Ağız Diş Hastanesi 14.04.2016 2016-26890 17.05.2016 69 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
N.E. Üni. Diş Hek. Fak. 12.05.2016 2016-27326 17.05.2016 70 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Özel Konya Medicana Hastanesi 18.04.2016 2016-22190 17.05.2016 71 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
S.Ü Selçuklu Tıp Fak. 14.04.2016 2016-24788 17.05.2016 72 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
S.Ü Selçuklu Tıp Fak. 14.04.2016 2016-24790 17.05.2016 73 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
S.Ü Selçuklu Tıp Fak. 14.04.2016 2016-24787 17.05.2016 74 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.