22 Aralık 2015 - 05 Ocak 2015 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları
SAĞLIK TESİSİNİN ADI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU NUMARASI KARAR TARİHİ KARAR SAYISI KURUL KARAR ÖZETİ
Beyhekim Devlet Hastanesi 11.12.2015 2015-69436 22.12.2015 379 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 04.12.2015 2015-67975 22.12.2015 380 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hastanın hizmetten genel olarak faydalanmadığı tespit edilmiş hasta hakkı ihlali olduğu kanaatine varmıştır.
Dr.Faruk Sükan Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 14.12.2015 2015-71059 22.12.2015 381 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Dr.Faruk Sükan Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 02.12.2015 2015-69245 22.12.2015 382 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hastanın hizmetten genel olarak faydalanmadığı tespit edilmiş hasta hakkı ihlali olduğu kanaatine varmıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 15.12.2015 2015-69895 22.12.2015 383 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 21.12.2015 2015-70963 22.12.2015 384 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 21.12.2015 2015-70946 22.12.2015 385 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi 18.12.2015 2015-73017 05.01.2016 1 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi 16.12.2015 2015-71671 05.01.2016 2 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 17.12.2015 2015-70488 05.01.2016 3 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hastanın hizmetten genel olarak faydalanmadığı tespit edilmiş hasta hakkı ihlali olduğu kanaatine varmıştır.
Beyhekim ADSM 24.12.2015 2015-71708 05.01.2016 4 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya ADSM 10.12.2015 2015-72322 05.01.2016 5 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş,  hasta hakkı ihlali olduğu kanaatine varmıştır.
Konya ADSM 14.12.2015 2015-59 05.01.2016 6 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 22.12.2015 2015-71138 05.01.2016 7 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 24.12.2015 2015-69895 05.01.2016 8 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.