05 Ağustos 2015 - 19 Ağustos 2015 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları

 

SAĞLIK TESİSİNİN ADI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU NUMARASI KARAR TARİHİ KARAR SAYISI KURUL KARAR ÖZETİ
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 28.07.2015 2015-45517 05.08.2015 238 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 27.07.2015 2015-43787 05.08.2015 239 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 14.07.2015 2015-42014 05.08.2015 240 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 24.07.2015 2015-41315 05.08.2015 241 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 24.07.2015 2015-40185 05.08.2015 242 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, başvuru konusunun yönetmelik kapsamında olmaması dolayısıyla kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 24.07.2015 2015-41272 05.08.2015 243 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, başvuru konusunun yönetmelik kapsamında olmaması dolayısıyla kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 24.07.2015 2015-40190 05.08.2015 244 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, başvuru konusunun yönetmelik kapsamında olmaması dolayısıyla kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 23.07.2015 2015-43643 19.08.2015 245 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Ereğli Devlet Hastanesi 03.08.2015 2015-45596 19.08.2015 246 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Çumra Devlet Hastanesi 29.07.2015 2015-44377 19.08.2015 247 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 05.08.2015 2015-47342 19.08.2015 248 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim ADSM 04.08.2015 2015-45487 19.08.2015 249 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 10.08.2015 2015-47280 19.08.2015 250 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hastanın hizmetten genel olarak faydalanma hakkının ihlal edilmediği kanaatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram  Tıp Fak. 30.07.2015 2015-46532 19.08.2015 251 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakaları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram  Tıp Fak. 27.07.2015 2015-46388 19.08.2015 252 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
N.E. Üni. Diş Hek. Fak. 05.08.2015 2015-47492 19.08.2015 253 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram  Tıp Fak. 21.08.2015 2015-48932 03.09.2015 254 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram  Tıp Fak. 21.08.2015 2015-48891 03.09.2015 255 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram  Tıp Fak. 10.08.2015 2015-48845 03.09.2015 256 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram  Tıp Fak. 12.08.2015 2015-48594 03.09.2015 257 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.