02 Haziran 2015 - 16 Haziran 2015 Hasta Hakları Kurul Kararları
SAĞLIK TESİSİNİN ADI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU NUMARASI KARAR TARİHİ KARAR SAYISI KURUL KARAR ÖZETİ
Selçuk Üni. Diş Hek. Fak. 12.05.2015 2015-29253 02.06.2015 178 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuk Üni. Tıp Fak. 11.05.2015 2015-28275 02.06.2015 179 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuk Üni. Tıp Fak. 17.05.2015 2015-29576 02.06.2015 180 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hastanın hizmetten genel olarak faydalanma hakkının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.
Dr.Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi 11.05.2015 2015-28606 02.06.2015 181 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 18.05.2015 2015-29573 02.06.2015 182 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 20.05.2015 2015-29987 02.06.2015 183 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 13.05.2015 2015-25776 02.06.2015 184 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Akşehir Devlet Hastanesi 20.05.2015 2015-29973 02.06.2015 185 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Akşehir Devlet Hastanesi 18.05.2015 2015-29597 02.06.2015 186 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 29.05.2015 2015-33501 16.06.2015 187 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, başvuru konusunun tıbbi konu olması dolayısıyla kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 28.05.2015 2015-31741 16.06.2015 188 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 02.06.2015 2015-34502 16.06.2015 189 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Seydişehir Devlet Hastanesi 01.06.2015 2015-32610 16.06.2015 190 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hastanın hizmetten genel olarak faydalanma hakkının ihlal edilmediği kanaatine varılmıştır.
Seydişehir Devlet Hastanesi 22.05.2015 2015-31657 16.06.2015 191 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hastanın hizmetten genel olarak faydalanma hakkının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 03.06.2015 2015-33048 16.06.2015 192 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakaları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 26.05.2015 2015-31430 16.06.2015 193 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, başvuru konusunun tıbbi konu olması dolayısıyla kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
N.E.Ü Meram  Tıp Fak. 21.05.2015 2015-30354 16.06.2015 194 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuk Üni. Diş Hek. Fak. 02.06.2015 2015-33679 16.06.2015 195 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuk Üni. Diş Hek. Fak. 01.06.2015 2015-33676 16.06.2015 196 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram  Tıp Fak. 01.06.2015 2015-32938 30.06.2015 197 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hastanın hizmetten genel olarak faydalanma hakkının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.