Atama Nakil Yönetmeliği (Sağlık Bakanlığı Personel Gn.Md.)
http://personel.saglik.gov.tr/mevzuat.asp