Aktar ve Baharatçı Dükkanı Kapanış İşlemleri
Satış İzin Belgesinin iptali
1- Dilekçe: Adına Düzenlenmiş belgenin sahibinin talebine ilişkin dilekçe.
2- Satış izin Belgesinin aslı