Ecza Deposu Ruhsat İptali İşlemleri
1-Dilekçe: Ecza Deposu Ruhsatnamenin Sahibi ve eczacı/mesul müdürüne ait iptaline ilişkin dilekçeler, 2- Ruhsatname aslı ve mesul müdürlük belgesi aslı 3- Ecza Deposu nun elinde bulunan uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar ile bunların kayıt defterleri,