Hakkımızda

          13.11.2015 tarihinde yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi ile İl Sağlık Müdürlüğü yeniden yapılandırılmıştır.

       Bu kapsamda illerin nüfuslara göre gruplara ayrılmasıyla Konya İ-5 kapsamında sayılarak, Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 8 tane Şube Müdürlüğü kurulmuş olup, bunlardan bir tanesi de İzleme ve Değerlendirme Şubesidir