Şube Görevleri
 • Sağlık Hizmetlerinin Bakanlık politikaları ve düzenlemelerine, programlarına stratejik plan ve hedeflerine uygunluğunu izlemek,
   
 • Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının il teşkilatlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin etkinlik, verimlilik ve işlevselliğini izlemek,
   
 • İl düzeyinde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların sağlık hizmetlerinin sunumunu izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek,
   
 • İlin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak, 
   
 • Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak,
   
 • İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.