9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

1987 yılından bu yana  Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün mücadelesi kapsamında 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü olarak anılmaktadır. Ülkemiz genelinde de aynı tema ile etkinlikler düzenlenmektedir. 9 Şubat günü sigaradan kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir başlangıç olabilir. Bağımlılık olan sigara kullanımından kurtulmak için bireysel çabalar çok önemli olup, bir hastalık olarak kabul edilen bu davranıştan kurtulabilmek için sağlık çalışanlarının desteği de çok kıymetlidir.

Ülkemizde 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un kamuya açık bütün kapalı alanlarda uygulanmaya başlanması milat teşkil etmekte, 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren tütün ile mücadelede yeni bir boyut kazanmıştır.Önemli halk sağlığı sorunları arasında yer alan sigara ve tütün ürünlerinin kullanımının olumsuz etkilerinden toplumun korunması konusunda bu tarihten itibaren ülkemizde daha kapsamlı mücadele verilmektedir.

“Sigaraya hiç başlamamış olmak”, “sigara içenlerin bırakmasına yardımcı olmak” ve “sigara kullanımının pasif etkileniminden korumak”  gibi her biri diğeri kadar önemli üç temel strateji başlığında sigara ve tütün kullanımı ile mücadele verilmektedir. 4207 sayılı Kanun’un uygulanmaya başlamasıyla birlikte bu stratejiler ülkemizde hayata geçirilmiş olup, sigara ve tütün ürünü kullananların bu davranışlarından uzaklaşma çabalarında artış görülmüştür.  Halkımız sigara ve tütün ürünü kullanımının sağlığa ne denli zarar verdiğinin farkındadır.

Sigara ve tütün ürünü kullanımını bırakma talebinin kamusal mekanizmalarla karşılanması gerekmektedir. Konya il genelinde sigara içenlerin bırakmasına yönelik Konya Numune Hastanesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyhekim Devlet Hastanesi, S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı ve N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı,  Ereğli Devlet Hastanesi, Akşehir Devlet Hastanesi, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi ve Beyşehir Devlet Hastanesi sigara bırakma polikliniği olmak üzere9 adet poliklinik faaliyet göstermektedir. Bu polikliniklerde görevli sağlık çalışanları tütün kontrolü konusunda eğitim almış personeldir. Sigarayı bırakmak isteyen bireyler İlimiz genelinde aktif olan sigara bırakma polikliniklerine başvurabilirler. Ayrıca Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı aktif olarak hizmet vermektedir. Vatandaşların buraya yaptıkları başvurularda danışana tütün kontrolü konusunda eğitim almış sağlık çalışanları tarafından danışmanlık hizmeti verilmekte, gerekirse il düzeyindeki kamu hizmeti veren Sigara Bırakma Polikliniklerine yönlendirilmektedir.

Konya ili genelinde 4207 sayılı Kanun’un uygulanması ile ilgili denetimler sürdürülmekte olup, 2017 yılı içinde 99.560 denetim gerçekleştirilmiştir.

Sigara ve tütün ürünü kullanımı ile mücadele de vatandaşların katılımı kamusal hizmetlerin gücünü artırmaktadır. Sigara ve tütün ürünü kullanan bireylerin 9 Şubat 2018 tarihini YENİ BİR BAŞLANGIÇ kabul etmeleri, ülkemiz ve İlimizdeki kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve herkesin en temel haklarından olan temiz hava soluyabilmesini sağlamak açısından çok anlamlıdır.

Bu konuda Konya ili İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı olarak il bazında bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğimizi kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.

Konya halkına da 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederiz.

Bu vesile ile 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününü başlangıç kabul ederek Sigara ve tütün ürünü kullanan tüm vatandaşlarımızı Konya ili genelinde faaliyet gösteren Sigara Bırakma Polikliniklerine davet ediyoruz…

9 ŞUBAT DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ.png