2018 Yılı Döner Sermaye Komisyon Seçimi

DUYURU

28/11/2014 tarihli ve 29189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.12.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” in Üçüncü bölüm 14. Madde üçüncü fıkrası hükmünce 2018 yılı Döner Sermaye Komisyonu için;

1-Tabip personel arasından bir temsilci,

2-Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfından bir temsilci,

3-Teknik, yardımcı veya genel idari hizmetler sınıfından bir temsilci seçimi yapılacaktır.

Aday olmak isteyenlerin Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Ek Ödeme Birimine dilekçe ile 05.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Döner Sermaye Komisyon Seçimi 07.02.2018 Çarşamba günü saat 09:00 ile 16:00 saatleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda (Eski Askeri Hastane) yapılacaktır.